Piktofiguralije 06/08

Email Me
 
 

RUDI URAN V GALERIJI DLUM


Najnovejši likovni cikel, ali bolje likovno ustvarjalna faza, mariborskega slikarja, grafika in oblikovalca Rudija Urana z nazivom Piktofiguralije, ki jo samostojno predstavlja v Galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, pomeni v okviru njegovega dosedanjega opusa ne le formalno katarzo, marveč tudi izrazno metanojo.

Iz naziva je razvidna aluzija na  piktografijo, pisanje s podobami, ki po eni strani navezuje na (kali)grafično izhodišče najnovejšega Uranovega oblikotvorja, po drugi strani pa na ideogramsko zasnovo likovne pripovedi. Avtor je sicer razmišljal o vpeljavi neke vrste piktografske abecede (glej delo Prapiktografija), s katero bi lahko tvoril sintaktično smiselne pripovedne celote, vendar se je zavedel posledic neizogibnega razvoja v kaligrafsko (lepopisno) maniro. Tako je ohranil le oblikotvorno linijo kot nosilko izraza, izpeljujoč jo z eno potezo, in en sam ali dvojen likovni objekt, to je do znaka stilizirano človeško figuro (moški / ženski princip), ki pa s simboliko dejansko sega še dlje v kozmologijo in transendenco (glej delo Dva skoraj popolna).

Uran pripoveduje, da je sprva pričel "vozlati" svoje figure s pisalom po robovih časopisov, šele kasneje pa je prišel na idejo, da bi jih lahko upodobil tudi na platnu, s čopičem in z barvo. Piktofiguralije prične izvajati iz ekscentra kompozicije in nato neprekinjeno vodi široko potezo skozi abstraktno ekspresionistično, globinsko iluzionistično zasnovano ozadje s prevladujočim monokromatičnim lokalnim koloritom (glej delo Simultano-Violet za dva). Tako figure kot ozadje popestri še z nadziranimi dripingi različnih barvnih odtenkov, dosegajoč blago voluminozno učinkovanje, ki ojača učinek toplo-hladne modulacije. Neredko se poigrava z različnimi odtenki in tonskimi variacijami iste barve (glej delo Ne vidim te, skrita si v rdečem), včasih pa ima barva tudi simbolni pomen (črno-moški/materija, belo-ženska/duh, glej delo Angeli Srebrenice).

Precizno izpeljani zavoji so lahko bodisi zaobljeni (ženski) bodisi oglati (moški), pri čemer v okviru enotne kompozicije hkrati nastajajo kombinirani in enostavni geometrijski liki, kot so trikotniki, krogi (osmice), spirale, loki ipd. Na mestih križanja poteznih sledov nastajajo prostorski vozli, ki lahko asociirajo na Moebijusove trakove ali večdimenzionalno zavite, subatomske strune. Nenazadnje posredujejo Uranove piktofiguralije vtis dvodimenzionalne projekcije nekega večdimenzionalnega linijskega objekta ujetega v določenem trenutku rotacije (spina), kar odpira vprašanje, kako bi iz projekcije ustvaril kiparski objekt, pri čemer se pojavi tudi problematika notranjega in zunanjega (kiparskega!) prostora (glej delo Zunanja vs notranja).

Enopotezne konstrukcije na posameznem nosilcu lahko predstavljajo znak za enojno ali dvojno figuro, klavstrofobično segajoč do samih robov formata, v pravo sintakso pa jih umetnik  skomponira šele ob razvrščanju v poliptihe, s čemer hkrati doseže enotno kontrastno, polikromatično in svetlobno součinkovanje likovne celote (glej delo Srečanje s Carsonom, kot hommage znanemu oblikovalcu). V večkrilnih sestavljenkah pridejo do izraza tudi različni simetrični odnosi med posameznimi znaki in njihovimi notranjimi konstrukcijami, ki jih iz enega samega nosilca ne moremo razbrati.

Rudi Uran pravi, da simetrije v njegovih upodobitvah nastajajo podzavestno, iz notranjega občutka, pri čemer so posamezna krila poliptihov nastajala čisto spontano, njihova skrita medsebojna razmerja pa je odkrival šele ob razvrščanju v sestavljene kompozicije. V sklop dinamičnega součinkovanja ritma, kompozicije in simetrije sodi tudi vtis žarjenja ali vibriranja z izrazito asociacijo na zvok (glej delo Variacije na Amadeusa).

Piktofiguralije očitno skrivajo neslutene možnosti nadaljnega likovnoformalnega razvoja, ki se bo po umetnikovih napovedih nadaljeval v monumentalizacijo formatov in likovnih objektov z redukcijo  medprostorov, skrivnost pa ostaja izpovedna vsebina bodočega cikla.


Mario Berdič 2006           RUDI URAN V GALERIJI LM BETNAVA


        Slikarska cikla s simbolnima naslovoma Sporočila in Povezave Rudija Urana, ki ju predstavlja na tokratni razstavi v razstavišču hotela Betnava, sodita v sklop njegove najnovejše likovnoustvarjalne faze z idejnim izhodiščem v samosvojih, aluzivno kaligrafskih znakih, pričenši  s ciklom Piktofiguralije in nadaljevanjem Piktografije. Posebnost vseh omenjenih ciklov je sestavljanje nosilcev v serije večkrilnih konstrukcij z ritmično učinkujočo, bodisi vodoravno ali navpično adicijsko kompozicijo, kot bi avtor dejansko zapisoval neko kriptografsko sporočilo. V zadnjih dveh ciklih razvija Rudi Uran osnovno idejo vozlasto zasnovanega pomenskega znaka v čedalje bolj abstraktnem, nealuzivnem smislu, pri se čemer lahko posamezne motivske asociacije vzbudijo povsem naključno in imajo sekundarni sporočilni pomen. Tako je, v nasprotju z začetnima cikloma, asociacija na človeško figuro popolnoma odsotna, s stopnjevanjem konstrukcijske zapletenosti posameznih likov pa se izgublja tudi aluzivnost na kaligrafske znake, še posebej, ker so "sintaktične" povezave med posameznimi liki (znaki), ki so nekoč opredeljevale celostno podobo nekega poliptiha, zmeraj manj razvidne. Nekdanja polikromatičnost se je umaknila skrajno reduciranemu, prevladujoče terciarnemu koloritu, ki se minimalistično ponavlja v posameznih večkrilnih serijah, usmerjajoč pozornost opazovalca predvsem na obliko in strukturo, manj pa na barvitost ali vsebino. V tej zvezi posveča Rudi Uran strukturiranju slikovne površine enako pozornost kot izpeljavi osnovnega likovnega objekta, ki lahko v ciklu Povezave nastopa tudi v paru (tokrat po globinski osi z), tako da s pomočjo brizganja in večkratnega poslikavanja dosega tja do 20 lazurnih nanosov. Zato sta izmenični izhodiščni poslikavi v zlatem ali srebrnem koloritu, kot popolna novost v Uranovem slikarskem opusu, dokaj težko opazni. Osnovni lik, kot običajno, umetnik naslika z eno potezo s pomočjo širokega čopiča, ki pušča sledove posameznih dlak, katerih sled je v ciklu Sporočila izrazito reliefno poudarjena v obliki brazd, hoteč opozoriti na tok barvne materije skozi virtualni večdimenzionalni prostor. Hkrati se pričetek izpeljave lika prične na drugem koncu kot  zaključek, obratno kot v začetnih ciklih, kjer je lik popolnoma zaokrožen in se neopazno zaključi v izhodišču. Posebnost zadnjega cikla je že omenjeni pojav prekrivajočih se likov v paru, pri čemer je povrhnji lik praviloma bele disperzijske barve in omogoča lazurno presevanje spodnjega. Oblike likov so raznovrstne, njihova osnovna "tema" pa je ritmizirano mnogokratno prostorsko vozlanje (space looping), ki nastopa v neštevilnih variacijah. Prav slednje pa vzbuja sekundarne asociacije na virtualno predstavljiv pojav mikrokozmičnih, subatomskih strun, ki sestavljajo omrežje vesolja in se lahko zavozlavajo v številnih prostorskih dimenzijah, vse tja do Calabi-Yaujevega prostora. Nedvomno bi bilo zanimivo videti nastajanje Uranovih vozelnih likov v obliki kakšne  3 D računalniške animacije, saj se umetnik, poleg slikarstva, digitalne grafike in oblikovanja, ukvarja še z videoartom in v najnovejšem ustvarjalnem obdobju tudi z dokumentarnim filmom.      


Mario Berdič 2008

RUDI URAN


Born on the 26th may 1961 in Ljubljana. After fnishing the Designers school in Ljubljana in 1980, he entered the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana where he graduated in 1985. He is a member of Slovenian Fine Artists Society since 1985.RUDI URAN


Rojen 26. 5. 1961 v Ljubljani. Leta 1980 končal ŠOLO ZA OBLIKOVANJE. Istega leta opravil sprejemne izpite na AKADEMIJI LIKOVNE UMETNOSTI v Ljubljani in jo leta 1985 končal. Član DRUŠTVA LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR postal leta 1985. Živi in dela v Mariboru. Poleg likovne umetnosti - slikarstva se ukvarja tudi z filmom.


LIKOVNA DEJAVNOST SAMOSTOJNE RAZSTAVE - JAVNE POSTAVITVE


1996- RAZSTAVA GRAFIKE - GALERIJA DLUM, MARIBOR

1999- GALERIJA ROTOVŽ, UGM, MARIBOR

2000- POSTAVITEV SKULPTURE (FONTANE) V VUZENICI

2004- RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ - DLUM

2005- PTUJSKI GRAD - PTUJ - GIBLJIVE SLIKE

2005- MIHELIČEVA GALERIJA - PTUJ - GIBLJIVE SLIKE

2006- DLUM - MARIBOR - PIKTOFIGURALIJE

2007- GALERIJA A. TRSTENJAKA - LJUTOMER - PIKTOFIGURALIJE

2008- GALERIJA LM Festič Betnava

2008- MIHELIČEVA GALERIJA PTUJ

2009- DLUM - MARIBOR - VIBRACIJE

2009- RADLJE - VIBRACIJE


SKUPINSKE RAZSTAVE od leta 1997


1996- RAZSTAVA DLUM - RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ, MARIBOR

- UMETNIŠKA PODOBA MARIBORA - GALERIJA HEST, MARIBOR

- GRAFIKA - GALERIJA DLUM, MARIBOR

- PTUJSKI GRAD - PTUJ


1997- RAZSTAVA DLUM - RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ, MARIBOR

- AKT - GALERIJA PIRAMIDA, MARIBOR

- SKUPINSKA RAZSTAVA AKT - GALERIJA HEST, LJ, Mb, Ce


1998- RAZSTAVA DLUM - RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ, MARIBOR,

  MURSKA SOBOTA

- MALA SLIKA - GALERIJA HEST, MARIBOR, CELJE, LJUBLJANA

- RAZSTAVA DLUM - MURSKA SOBOTA


1999- RAZSTAVA DLUM - RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ, MARIBOR

- MAJSKI SALON “99 - GALERIJA RIHARDA JAKOPČA, LJUBLJANA

- RAZSTAVA DLUM - BRÜCK, AVSTRIJA


2000- PORDENONE - ITALIJA - DLUM

- RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ - DLUM

- GALERIJA M-ART


2001- MOSTOLES - ŠPANIJA

- RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ MARIBOR


2002- PULA - DLUM

- RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ MARIBOR

- KIBELA (DAVID CARSON, RUDI URAN...)


2003- LJUBLJANSKI GRAD

- MAJSKI SALON, LJUBLJANA, GAL. R. JAKOPIČA

- RAZSTAVNI SALON ROTOŽ, MARIBOR - WORKSHOP


2004- MAJSKI SALON, LJUBLJANA, GAL. R. JAKOPIČA

- RAZSTAVA DLUM - POZOR ZGODOVINA

- MIHELIČEVA GALERIJA PTUJ - POZOR ZGODOVINA

- CANKARJEV DOM-LJUBLJANA - POZOR ZGODOVINA

- RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ - DLUM


2005- SARAJEVSKA ZIMA - SARAJEVO - POZOR ZGODOVINA

- UMET. GALERIJA MARIBOR - UGLY = BEAUTIFUL

- RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ - DLUM


2006- MAJSKI SALON - SLOV BISTRICA

- RAZSTAVNI SALON STARI ROTOVŽ - CONNECTION

- RAZSTAVNI SALON NOVI ROTOVŽ - DLUM

- GRAD STRMOLJ - VABLJENI SLIKARJI

- RAZSTAVNI SALON STARI ROTOVŽ - KID DOG - GIBLJIVE SLIKE

- SINAGOGA MARIBOR - COMET AMADEUS AVTORSKI PROJEKT

- MIHELIČEVA GALERIJA - PTUJ - COMET AMADEUS


2007- SARAJEVSKA ZIMA - SARAJEVO - COMET AMADEUS

- MAJSKI SALON - MURSKA SOBOTA

- GRAD SLOVENSKA BISTRICA - DLUM

- STARA ELEKTRARNA - LJUBLJANA - GIBLJIVE SLIKE

- NARODNI DOM MARIBOR - AVKCIJSKA RAZSTAVA


2008- MAJSKI SALON - LENDAVA

- RAZSTAVA DLUM - BRÜCK, AVSTRIJA


2009- MAJSKI SALON - KRANJ


NAGRADE


Za svoja dela sem prejel nekaj nagrad:

- nagrada DLUM-a za perspektivnega mladega slikarja, 1986

- prva nagrada za risbo - 1. anale slovenske risbe

- odkupne nagrade ex tempore Ljutomer, Rogaška...

- nagrada DLUM-a 2004

- Ex tempore Piran 2008Na področju videa/filma:

Hrupni maček, 1. nagrada za glasb. dok. “VLADA” - Grossmann 2009

Posebna nagrada žirije / festival FF600¬  2005

3. nagrada GO FILM FEST MOSTOVNA  2005

1. nagrada 10. FESTIVAL NEODVISNEGA FILMA SLOVENIJE  2006


SODELOVAL V OŽJEM IZBORU NA FESTIVALIH:

festival FF600 05, GO FILM FEST MOSTOVNA 05, 10. FESTIVAL NEODVISNEGA FILMA SLOVENIJE 06, ALTERNATIVE FILM FESTIVAL BG 06, ELECTRIC RATS 07, TRAKULJA 07, DOKMA 07, DORF 08, GROSSMANN 08, SARAJEVO FILM FESTIVAL 08, DOKMA 08, KRAF 08, VIDOVIN 08, FIFDH Geneva 2009, THE BEST OF SFF Den Hag 09, FESTIVAL DANI SARAJEVA U BEOGRADU 09 , KOPERGROUND 09, GROSSMANN 09, 12. FESTIVAL SLOVENSKEGA FILMA 09...


KONTAKT


RUDI URAN, Pohorska 15 e, 2000 Maribor, tel 02 426 10 55, gsm 041 690 630

kramberger.uran@amis.net

www.kramberger-uran.com